สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

 • เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ SME
 • เริ่มต้น 2% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุ
 • สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด มีเงินพร้อมใช้ 100000 บาท

ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อ สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 19 แก่พี่น้องชาวไทย

ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารที่มีการใช้บริการเป็นจำนวนมากอันดับต้นๆของประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์โรคระบาดหนัก ซึ่งธนาคารกรุงไทยเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ระบาดแพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศไทยโดยไม่รู้ว่าสถานการณ์จะลดลงเมื่อไร  ธนาคารกรุงไทยได้นำมาตรการการเยียวยามาใช้กับแนวคิดในเรื่องเงินเยียวยาของรัฐบาลที่เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยโรคระบาดโควิด19 ในครั้งนี้ จึงได้เกิดผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยต้านโควิดขึ้นมา  เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ามาลงทะเบียนกับธนาคารโดยผู้ที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยต้านโควิด 19 นี้ เข้ามาติดต่อสอบถามถึงรายละเอียดข้อมูลของสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อง่าย สะดวก รวดเร็ว  และสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000บาท เพื่อให้ท่านได้ไปฟื้นฟูกิจการหรือธุรกิจของท่าน 

วิธีการสมัครหรือการลงทะเบียน สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

 ท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยสามารถอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ท่านได้  โดยการลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล
 • เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้ยื่นภาษีกับสรรพากรอย่างถูกต้อง

สินชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด ต้องใช้หลักประกันอะไรได้บ้าง

 • ที่ดินเปล่าที่เป็นชื่อของผู้ขอสินเชื่อธนาคารกรุงไทยต้านภัยโควิด
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ตั๋วเงินสด  พันธบัตร หรืออื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดนี้ มอบวงเงินเยียวยาแก่ท่านที่ลงทะเบียนกับธนาคารไว้ 10000  บาท  ซึ่งดอกเบี้ยของสินเชื่อนี้ 2% จำนวน 24 เดือน หรืออาจเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเอกสารของสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงไทยมอบเงินเยียวยาสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท

ณ เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีทั้งเศรษฐกิจที่ตกต่ำ เหตุการณ์การชุมนุมทั่วประเทศ และโรคระบาดโควิด19 ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และยังกระทบต่อภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศทำให้ไม่มีการหมุนเวียนของเม็ดเงิน ทำให้สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19 เป็นแหล่งเงินทุนในวงเงินเยียวยาผู้ที่ประสบภัยจากโควิด19 ต่อคนอยู่ที่ 10000 บาท และธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่ออีกหลายตัวออกมาเพื่อบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดโควิด19 ในปี 2024 ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อ 10000  ลงทะเบียนกับธนาคารได้ทั้งสองช่องทางคือ ติดต่อกับธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ในวันเวลาทำการ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000

 • 15,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 โอนเงินเข้าบัญชีทันที

สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 14% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อ ธกส 2567 โควิดปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกร

บริษัท รตินันท์เงินด่วน จํากัด

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 28% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • บริษัท รตินันท์เงินด่วน จํากัดกู้เงินด่วน 24 ชั่วโมง