สินเชื่อโควิดออมสิน

สินเชื่อโควิดออมสิน

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 0.35% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อโควิดออมสินดอกเบี้ยไม่เกิน 0.35% ต่อปี

สินเชื่อโควิดออมสิน 2567

หลายคนคงได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วสำหรับสินเชื่อโควิดที่ทางภาครัฐได้ออกนโยบายช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยในปี 2567 จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ขอสินเชื่อโควิดออมสิน โดยสินเชื่อโควิดออมสินหรือสินเชื่อต้านภัยโควิด 10000 ออมสินจะเปิดให้กู้เงินผ่านระบบแอพพลิเคชั่น MYMO ของธนาคารออมสินเท่านั้นโดยจะมีการแจ้งผ่าน sms  แก่กลุ่มผู้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อโควิดออมสินเพื่อนัดวันยื่นกู้สินเชื่อโควิดออมสินอีกครั้งหนึ่ง โดยในช่วงแรกจะเปิดให้สมัครสินเชื่อโควิดออมสินเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดหนักสีแดงเข้มก่อน และค่อยทยอยขยายวงกว้างให้บริการพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศในภายหลัง

สินเชื่อโควิดออมสินคืออะไร

สินเชื่อโควิดออมสิน เป็นบริการสินเชื่อที่ทางธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับทางภาครัฐโดยปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยให้วงเงินกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งดอกเบี้ยสินเชื่อโควิดออมสินจะคิดเป็นร้อยละ 0.35 ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสินเชื่อโควิดออมสินดอกเบี้ยเท่ากันทุก ๆ เดือน และสินเชื่อโควิดออมสินผ่อนเดือนละประมาณ 35 บาท สำหรับ 6 เดือนแรกผู้กู้จะไม่ต้องชำระเงินค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่จะเริ่มชำระเงินค่างวดในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป 

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มสามารถยื่นเรื่องเพื่อสมัครสินเชื่อโควิดออมสิน ออนไลน์ได้ก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และสำหรับประชาชนนอกพื้นที่สีแดงเข้มสามารถเริ่มยื่นเรื่องขอสินเชื่อโควิดออมสินได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยโครงการสินเชื่อโควิดออมสินจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อจะหมด

เงื่อนไขในการขอสินเชื่อโควิดออมสิน

ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อโควิดออมสินจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดจากโรคโควิด 19 เท่านั้น และต้องมีอายุ 20 ปีเป็นต้นไป โดยเป็นผู้ที่ทำอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า งานบริการ กลุ่มผู้มีรายได้ประจำหรือลูกจ้างเอกชน แต่จะต้องไม่เป็นผู้มีอาชีพเกษตรกร และหากมีอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานราชการจะสมัครสินเชื่อโควิดไม่ได้

เอกสารที่ใช้ในการกู้จะมีแค่บัตรประชาชน 1 ใบเท่านั้น ทั้งนี้ผู้กู้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และคนค้ำประกันการกู้ในครั้งนี้ และสำหรับรายที่สมัครสินเชื่อโควิดไม่ผ่านอาจจะเป็นเพราะผู้ขอสินเชื่อโควิดออมสินมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ธนาคารออมสินได้กำหนดไว้นั่นเอง

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ผ่อนของใน shopee ไม่ใช้บัตร

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • 18 ปีขึ้นไป
 • ผ่อนของใน shopee ดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี

ผ่อนโทรศัพท์ banana

 • 8,000 บาทขึ้นไป
 • สูงสุด 25% ต่อปี
 • 20-60 ปี
 • ผ่อนโทรศัพท์ banana ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

 • 20,000 บาทขึ้นไป
 • เริ่มต้น 20-25% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย รีวิวประสบการณ์ขอสินเชื่อ