สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

 • 15,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน 23% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพดอกเบี้ยไม่เกิน 23% ต่อปี

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ เพื่อธุรกิจรายย่อย 2566 

อาชีพอิสระ อาชีพทำธุรกิจส่วนตัว รวมไปถึงอาชีพฟรีแลนซ์ เป็นกลุ่มอาชีพที่มาแรงมากในช่วงไม่กี่ปีนี้ โดยเฉพาะปี 2566 เนื่องจากคนจำนวนมากตกงานอีกทั้งบริษัทเอกชนหลายแห่งก็ปลดพนักงานเดิม ๆ ออก ทำให้คนเหล่านี้ต้องดิ้นรนด้วยตัวเอง ซึ่งสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพหรือจะเรียกว่าเป็นสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระเพื่อธุรกิจรายย่อยก็ได้ เป็นสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพที่เหมาะกับกลุ่มคนที่ทำอาอาชีพอิสระและต้องการวงเงินสินเชื่อเพื่อไปต่อยอดธุรกิจของตน

ทั้งนี้ สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพดังกล่างมีวงเงินให้ตั้งแต่ 20000 บาทจนไปถึง 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลาในการกู้ขั้นต่ำ  1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จากรายละเอียดเบื้องต้นที่กล่าวมานี้ จึงบอกได้ว่าสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเพื่อธุรกิจรายย่อย ปี 2023 นี้ เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระสถาบันการเงินอื่น ๆ เลย

 

ทำไมสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพยังจำเป็นต่อสังคมไทยในปัจจุบันนี้อยู่

บริการกู้เงินอาชีพอิสระของธนาคารกรุงเทพหรือผลิตภัณฑ์สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพยังคงมีความสำคัญและจำเป็นต่อคนในสังคมไทยในปัจจุบัน เนื่องจากในสังคมไทยไม่ได้มีเฉพาะผู้คนที่ทำงานประจำเท่านั้น แต่ยังมีคนที่ทำอาชีพอิสระ บ้างก็เป็นฟรีแลนซ์ รวมถึงบางคนเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว แม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้มีรายได้ประจำที่มั่นคง แต่ก็มากไปด้วยความสามารถจนสามารถสร้างกิจการจนเติบโตได้ ซึ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระเพื่อนำวงเงินสินเชื่อไปพัฒนาสาขาวิชาชีพหรือกิจการของตน และสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเองก็เป็นสินเชื่อธนาคารชั้นนำของประเทศที่หลายคนให้ความไว้วางใจ

แต่อย่างไรเสีย หากเจาะลึกสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพก็จะพบว่ามีการแยกสินเชื่อธนาคารกรุงเทพแยกย่อยไปอีก ซึ่งผู้กู้ต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้แน่ชัด เช่น เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย หรือวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับ เป็นต้น พร้อมทั้งเช็คผลอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงเทพอยู่อย่างเสมอในช่วงที่รอคอยอนุมัติเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมหรือผิดพลาดจะได้แก้ไขทัน

 

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพอนุมัติง่ายไม่ช่วงโควิด19

ลูกค้าธนาคารกรุงเทพหลายคนอาจจะกังวลในการขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพในช่วงนี้ว่าจะเกิดความล่าช้าหรือไม่ เนื่องด้วยสถานการณ์วิด19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ธนาคารบางแห่งปิดสาขายุติการให้บริการชั่วคราว ซึ่งต้องบอกตามตรงว่าในการขอสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระในช่วงนี้อาจจะเป็นแล้วแต่กรณีไป เพราะถึงอย่างไร เราก็ยังสามารถกู้เงินอาชีพอิสระผ่านทางออนไลน์ได้เหมือนเดิม แต่อาจจะมีความล่าช้าในส่วนของวันนัดทำสัญญาที่ยืดยาวออกไป โดยเฉพาะจังหวัดเขตพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูง

อย่างไรก็ดี หากจะถามว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ เชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยต้องเลือกสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ เพราะเป็นสินเชื่อจากสถาบันการเงินเก่าแก่ของประเทศไทย สั่งสมมามากซึ่งความน่าเชื่อถือและประสบการณ์การให้บริการลูกค้ามาอย่างโชกโชน ทั้งนี้ หากท่านที่สมัครสินเชื่อดังกล่าวแล้วอยากรู้ว่าสินเชื่อกรุงเทพกี่วันอนุมัติ โดยทั่วไปตามสถานการณ์ปกติจะใช้เวลาอย่างมากที่สุดไม่เกิน 10 วันทำการ แต่ในช่วงโควิดแบบนี้ บางสาขาอาจจะมีการให้บริการอนุมัติสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพที่ล่าช้าออกไป ซึ่งเราก็ต้องหมั่นิตดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อยู่เนือง ๆ

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อฉับไว

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 30% ต่อปี
 • 22 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อฉับไวทางเลือกเสริมอีกทางในการขอกู้เงิน

สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย

 • 30,000 บาทขึ้นไป
 • เริ่มต้น 15-20% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยที่ช่วยวางแผนการเงิน

สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์

 • 25,000 บาทขึ้นไป
 • MRR+9% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ที่ช่วยปิดหนี้นอกระบบ