สินเชื่อ ธกส 2564 โควิด

สินเชื่อ ธกส 2564 โควิด

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 14% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อ ธกส 2564 โควิดปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกร

สินเชื่อ ธกส 2564 โควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2021 ที่ยังคงดำเนินไปอย่างไม่มีสิ้นสุด สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในทุก ๆ กลุ่ม ไม่เว้นแม้แต่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่ทำให้มีเงินรายได้ลดลงจากการประกอบอาชีพ ทั้งนี้เนื่องด้วยเศรษฐกิจที่แย่ลงเรื่อยๆ ทำให้หลายครอบครัวเริ่มขัดสนมีเงินไม่พอใช้ ดังนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยมีการออกโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส และสินเชื่อสู้ภัยโควิด สำหรับผู้เปิดบัญชีธนาคาร ธกส หรืออาจจะเรียกรวมๆ ว่าสินเชื่อ ธกส 2564 โควิด เรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันว่าสินเชื่อ ธกส 2564 โควิดแต่ละตัวมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง จะได้มีข้อมูลว่าใครควรจะสมัครสินเชื่อ ธกส 2564 ตัวไหน

สินเชื่อ ธกส 2564 โควิด (สินเชื่อสู้ภัยโควิด)

มาตรการเยียวยาโควิดรอบที่ 3 ธกส ปล่อยสินเชื่อ 10000 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทางผ่านทาง Line official BAAC Family ซึ่งโครงการนี้จะลงทะเบียน ธกส ปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุดโดยการกู้เงินฉุกเฉิน ธกสจะให้วงเงินกู้รายละ 10000 บาทแก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรและลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ซึ่งผู้ที่สามารถลงทะเบียน 10000 ธกสได้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นและจะต้องมอายุ 20 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ ธกส 2564 โควิดตัวนี้อยู่ที่ร้อยละ 0.35 บาท การชำระเงินค่างวดคืนจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 ปี สินเชื่อ ธกส 2564 โควิดตัวนี้จะมีข้อดีคือไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ทั้งยังตอบโจทย์สำหรับผู้อยากผ่อนโทรศัพท์แต่ไม่มีบัตรเครดิต และในช่วง 6 เดือนแรกก็ยังไม่ต้องชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งจะเริ่มชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป โดยโครงการนี้จะมีระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

สินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 2564

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ ก ส ก็เป็นสินเชื่อ ธกส 2564 โควิดอีกตัวหนึ่งที่ได้ออกมาในปี 2564 โดยผู้ที่จะลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ได้จะต้องมีอาชีพเกษตรกรหรือเป็นครอบครัวเดียวกับเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งมีวงเงิน 10000 บาท เช่นเดียวกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด แต่สินเชื่อฉุกเฉิน ธกส จะมีอัตรดาดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 บาทต่อเดือน และต้องชำระค่างวดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ซึ่งสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นงวดๆ ได้เป็นรายเดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน โดยสินเชื่อ ธกส 2564 โควิดตัวนี้มีข้อดีที่เหมือนกับสินเชื่อสู้ภัยโควิดที่จะปลอดดอกเบี้ยและเงินต้นในช่วง 6 เดือนแรกเหมือนกัน และไม่ต้องใช้คนและหลักทรัพย์มาค้ำประกันด้วย ซึ่งสามารถลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส 2564 ผ่านทาง Line official BAAC Family โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ 31 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564หลังจากลงทะเบียน ธกส เพื่อขอสินเชื่อแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้กู้ได้ลงข้อมูลไว้

สินเชื่อเงินด่วน ธกส 2564   

สินเชื่อเงินด่วน smart cash เป็นสินเชื่อเงินสด 30 นาทีไม่เช็คเครดิตอีกตัวหนึ่งที่มีเพื่อให้ลูกค้าธนาคาร ธกส. ที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วสามารถกู้เงินก้อนเพื่อมาใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 50000 บาท ซึ่งสินเชื่อตัวนี้จะต้องมีคนค้ำประกันเงินกู้ด้วย โดยสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส 2564ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2566

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

 • 20,000 บาทขึ้นไป
 • เริ่มต้น 20-25% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย รีวิวประสบการณ์ขอสินเชื่อ

สินเชื่อมีเหรียญ

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 30% ต่อปี
 • 18 ปี
 • สินเชื่อมีเหรียญ สินเชื่อคนที่มีเครดิตทางการเงินไม่ดี

จักรพันธ์เงินด่วน

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 36% ต่อปี
 • 20-70 ปี
 • จักรพันธ์เงินด่วน ต้องการเงินด่วนทันใจไม่โอน