รัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง

รัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง กับเงินเยียวยาล่าสุดม.33 ม.39 และม.40 2566

จากการที่มีประกาศล็อคดาวน์ในพื้นที่สีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ประชาชนในทุก ๆ อาชีพต้องปิดกิจการบ้าง ลูกจ้างแต่ละกลุ่มมีรายได้ลดลง ทำให้มีโครงการรัฐบาลล่าสุดกับการแจกเงินเยียวยา โดยรัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง ที่ในกลุ่มคนที่เดือดร้อนกำลังให้ความสนใจ และกำลังมีการเร่งให้มีการลงทะเบียนเพื่อจะได้รับเงินเยียวยาได้อย่างเร็วที่สุด

รัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง สำหรับเงินเยียวยาล่าสุด 2566

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนกับเงินเยียวยารัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตน ม.33 กับการรับเงินเยียวยาจะต้องเป็นกลุ่มที่ทำงาน หรือพักอาศัยอยู่เขตพื้นที่สีแดง 13 จังหวัด โดยรัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกจะเป็นเงินเยียวยาช่วยเหลือจำนวน 2,500 บาท โดยรัฐบาลแจกเงินให้เลยเพียงอยู่ในพื้นที่สีแดง สำหรับส่วนที่สองจะเป็นเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมที่จะจ่ายให้เป็นจำนวน 50% ของเงินเดือนแต่จะได้ไม่เกิน 7,500 บาท โดยบริษัทของผู้ประกันตนจะต้องได้รับผลกระทบโดนปิดกิจการ หรือมีสาเหตุต้องปิดเนื่องจากโควิด19

รัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง สำหรับกลุ่ม ม.39 และม.40

สำหรับเงินเยียวยา ม.39 และม.40 จะได้รับเป็นเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท โดยรัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง ก็จะเป็นเงินที่จะโอนให้ล่าสุดที่จะถึงในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นจำนวน 2 เดือน ในเขตจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ประกาศไว้ 13 จังหวัด ในส่วนจังหวัดอื่นที่มีการประกาศตามมาในภายหลังซึ่งจะได้รับเป็นเวลา 1 เดือน และหากมีการประกาศล็อคดาวน์เพิ่มก็จะมีการพิจารณาตามรัฐบาลแจกเงินล่าสุดเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยได้มีการแจ้งให้กลุ่ม ม.40 เร่งการลงทะเบียน และสามารถจะตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม

รัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ประกันตน 

สำหรับโครงการรัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง ที่มีให้กลุ่มผู้ประกันตนทั้ง กลุ่ม ม.33 ม.39 และ ม.40 สำหรับการรับเงินเยียวยา ม.40 จะแตกต่างออกไปมาก และยอดผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็ยังไม่แน่นอน เพราะเปิดให้กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนได้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000บาท ซึ่งสำหรับบัตรคนจนก็ยังได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือทุกเดือนจากรัฐบาลเหมือนเดิม โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบเข้าไปก่อน ซึ่งยอดกลุ่ม ม.33 และม.39 มียอดผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วจึงไม่ยากที่จะรวบรวมจำนวนได้อย่างรวดเร็ว

โครงการแจกเงินของรัฐบาลทั้งหมดล่าสุดนี้จะเป็นในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตน โดยโครงการของรัฐบาลอื่น ๆ หากมีการเยียวยาครบแล้ว และรัฐบาลจะแจกเงินอีกไหม ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส อีกทั้งรัฐบาลแจกเงินอะไรบ้าง สำหรับโครงการต่อไปก็เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังอยู่ในวัยเรียนเป็นจำนวนรายละ 2,000 บาท และมีรายชื่ออยู่ในสถานศึกษา โดยจะทำการจ่ายเงินผ่านสถานศึกษา โดยผู้ปกครองจะต้องยื่นเอกสารการรับเงินด้วย