พักชําระหนี้กรุงศรีออโต้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กับข้อดีต่างๆ พักชําระหนี้กรุงศรีออโต้ รอบ 3 2566

สำหรับการพักชําระหนี้กรุงศรีออโต้ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยจะเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้ และช่วยให้ระบบเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัวมีเงินหมุนเวียนในระบบได้ ซึ่งจะมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จากกรุงศรีออโต้เพื่อการพักชําระหนี้กรุงศรีออโต้ล่าสุด

โครงการพักชําระหนี้กรุงศรีออโต้ และรายละเอียดต่าง ๆ 2566

การพักชําระหนี้กรุงศรีออโต้ สำหรับลูกค้าส่วนบุคคล

สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล ๆ ที่อยู่ในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 โดยจะเป็นการพักชําระหนี้กรุงศรีออโต้เป็นระยะเวลานาถึง 2 เดือน ซึ่งรวมถึงกลุ่มลูกค้ากิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจนต้องปิดกิจการ โดยร้านค้าต่าง ๆ เหล่านั้น เช่น ร้านขายของต่าง ๆ ในห้าง ร้านสปา ร้านเสริมสวยเป็นต้น โดยลูกหนี้ที่จะสามารถลงทะเบียนได้จะต้องไม่เป็นหนี้ NPLจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการของกรุงศรีออโต้ และจะให้มีการปรับลดดอกเบี้ยลงเป็น 22% ต่อปี

พักชําระหนี้กรุงศรีออโต้กับโครงการพักชําระหนี้รถยนต์ 

จะเป็นโครงการพักชําระหนี้กรุงศรีออโต้ สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถ การจำนำทะเบียนรถ โดยจะได้ทั้งรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซต์ สำหรับสินเชื่อประเภทนี้ลูกค้าจะต้องไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วันและจะต้องไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ใรการฟ้องร้องทางกฏหมาย โดยสามารถจะลงทะเบียนเพื่อทำการลดค่างวด และขยายเวลาการผ่อนชำระออกไปอีก และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสอย่างรุนแรง สามารถจะลงทะเบียนเพื่อขอพักชำระค่างวดได้

ความแตกต่างของโครงการพักชําระหนี้กรุงศรีออโต้กับโครงการอื่น

สำหรับโครงการพักชําระหนี้กรุงศรีออโต้กับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สำหรับการเช่าซื้อรถ หรือการจำนำทะเบียนรถ อาจจะมีรายละเอียดการช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับลูกหนี้ได้ครอบคลุมน้อยกว่า เช่น นอกจากจะสามารถลดค่างวดแล้วก็ยังสามารถที่จะของคืนรถได้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนลง หรือกรณีที่รถโดนยึดแล้ว หรือมีการขายทอดตลาดแล้วก็ยังมีการติดตามส่วนต่าง เพื่อลดภาระและติดตามให้กับลูกหนี้ได้ ซึ่งในที่นี้หมายถึงลูกค้าที่เป็นหนี้ NPL ก็สามารถลงทะเบียนได้

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ในแต่ละสถาบันการเงิน หรือบริษัท จะมีความแตกต่างกันไปตามนโยบายของบริษัทนั้น ๆ เช่น โครงการพักชําระหนี้กรุงศรีออโต้ จะเน้นลูกค้าที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย หรือค้างชำระได้ไม่เกิน 90 วัน จึงจะสามารถลงทะเบียนของพักชำระหนี้ได้ 2 เดือน ซึ่งก็มีความแตกต่างจากโครงการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับกรมบังคับคดีซึ่งจะเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งที่เป็นหนี้เสียแล้ว หรือโดนฟ้องร้อง รวมไปถึงกำลังขึ้นศาล